ΓΕΝΙΚΑ
Το ECHOLINK συνδέει τον ασύρματο με το διαδίκτυο μεταφέροντας έτσι τη φωνή μας σε όλο τον κόσμο. Μπορούμε έτσι ακόμη και με το φορητό μας πομποδέκτη να μιλήσουμε με ραδιοερασιτέχνες σε κάθε γωνιά της γής όπου υπάρχει φυσικά το ECHOLINK.

Το σύστημα δουλεύει περιοδικά στον επαναλήπτη μας RV-57 (γνωστό ως R4b), στους 145.712,5 MHz - Tone: 91.5Ηz  με το NODE number (Αριθμός κλήσης) να είναι το 486475 και μπορεί να το χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε ραδιοερασιτέχνης μια και ο χειρισμός του γίνεται πολύ εύκολα με τόνους DTMF.

Όπως τις επικοινωνίες στον αέρα έτσι και εδώ πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες και οι διαδικασίες που προβλέπονται κατά γράμμα και αυτό διότι οι επαφές μας μέσω του ECHOLINK ξεπερνάνε τα σύνορα της χώρας μας και σταθμοί από όλο τον κόσμο μπορεί να ακούνε αυτά που λέμε. Επίσης φροντίζουμε σε κάθε γύρο του μικροφώνου να αφήνουμε ένα μεγάλο κενό (5-10 δευτερόλεπτα) για να προλαβαίνουν άλλοι σταθμοί να δηλώσουν την παρουσία τους λόγω της καθυστέρησης στη φωνή που υπάρχει μέσω του internet.