Ραδιοερασιτεχνικός Σύλλογος στο Νομό Ξάνθης

 

με την επωνυμία

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ  ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΩΝ

 

 ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

 

 

Ικανοποιώντας την επιθυμία πολλών ραδιοερασιτεχνών και φίλων,

 

εγκρίθηκε με την uπ’αριθ.357 13/11/2007 Απόφαση Μονομελούς

 

Πρωτοδικείου Ξάνθης η ίδρυση και η λειτουργία του αναγραφομένο

 

Συλλόγου, μοναδικού στο νομό με την ονομασία αυτή, με βασικό

 

σκοπό την διάδοση του ραδιοερασιτεχνισμού μέσα από την έρευνα, και

 

εγκατάστασηασυρματικών δικτύων επικοινωνίας καθώς επίσης και την

 

προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

 

Ο Σύλλογος μας έχει λάβει σχετική άδεια, με χαρακτηριστικό

 

κλήσεως S Z 7 X T H , στεγάζεται στο 2Ο χιλ.Ξάνθης-Λάγους

 

και η ταχυδρομική του διεύθυνση είναι :

 

 

         ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ.

 

 Τ.Θ. 1 

 

67100   ΞΑΝΘΗ

 

email : sz7xth@yahoo.gr

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας με τα γραφεία του Συλλόγου:

 

( 6979 – 144 800 )